1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.svestkova.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Objednávka i její přijetí probíhají prostřednictvím stránek www.svestkova.cz. Kupní smlouvy je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím. Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího.

3. Kupní cena a její úhrada

3.1. Kupní cena je uvedena u každého zboží. Kupní cenou se rozumí cena za zboží. Celkovou cenou za objednávku se rozumí kupní cena za veškeré zboží v objednávce plus částka za poštovné a balné (dále jen poštovné).

3.2. Kupující je povinen do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu zboží. Platba probíhá bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu. Pokud kupující neuhradí objednávku do 14 dnů od jejího uskutečnění, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a objednávku zrušit.

3.3. Prodávající vystaví ke každé objednávce fakturu, která je kupujícímu odeslaná v elektronické podobě na e-mail uvedený kupujícím.

4. Dodání zboží

Zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty (buď jako doporučenou zásilku nebo jako „balík do ruky“) nebo Zásilkovny. Zboží je možné si po domluvě i osobně vyzvednout.

5. Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

5.1. Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

5.2. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy) zboží, které od něho obdržel. Zboží nesmí jevit známky užívání či opotřebení. Náklady na vrácení nese kupující.

5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.

5.4. V případě, že je zboží vyráběné na zakázku pro konkrétního kupujícího, není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021.